Contributiebeleid (belangrijk)

Om financiële redenen heeft het bestuur in de maand mei besloten om de contributies voor het seizoen 15/16 te verhogen. Hier hebben wij verslag van gedaan in de maand mei 2015 via de website van RCH. Onderstaand treft u een uitgebreidere en specifieke toelichting.

Lees meer...

Subcategorieën