Voorlopige Indeling E&F Pupillen

Beste spelers en ouders,
 
Hieronder staan de voorlopige teamindelingen van de F- en E- pupillen voor komend seizoen 2012 - 2013.

Omdat er aan het begin van een seizoen nog e.e.a. kan veranderen blijft dit uiteraard een voorlopige indeling, omdat er zich nog nieuwe leden aan kunnen melden. Begin september zullen we dan starten met de voorlopige indeling en in de loop van september/oktober kunnen er nog een aantal wijzigingen plaatsvinden. 
 
Ook zal in de winterstop worden bekeken of alle teams naar behoren in elkaar zitten en ook dan kunnen er wederom eventuele wijzigingen plaatsvinden.
 
Wij willen u dan ook vragen dit duidelijk naar uw kinderen toe te communiceren en ze er dus op voor te bereiden dat er te allen tijde nog wat kan gaan veranderen. Uiteraard kan het zo zijn dat er in selectieteams al veel eerder geschoven wordt.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jeugdtrainers F en E - pupillen RCH