Het voltallige RCH Bestuur wil haar grote erkentelijkheid en dank uitspreken voor een ieder die het Thymo Rovers toernooi van zaterdag 25 mei j.l. tot een onvergetelijk evenement heeft gemaakt.

Het team van vrijwilligers onder de bezielende leiding van Ard Dinkelberg heeft het onmogelijke  mogelijk gemaakt. 80 teams, niet één afmelding, alles op schema en zonder een onvertogen woord. Iets voor de grote RCH familie om trots op te zijn.


Toegevoegde waarde is het feit dat blijkt dat RCH in alle geledingen springlevend is. Het grote aantal vrijwilligers is daar een duidelijk bewijs van. Het thema van de dag, kinderkanker, bevestigd tevens dat het RCH om meer gaat dan een potje voetbal. De grote betrokkenheid van iedereen geeft wat dat betreft aan dat de harten van onze mensen op de goede plekken zitten.

Nogmaals, dank aan alle vrijwilligers en andere betrokkenen en op naar een herhaling in 2014.


RCH Bestuur
{fcomment}