In een van de slotwedstrijden van het Thymo Rovers toernooi dat werd gehouden op zaterdag 28 en zondag 29 mei jongstleden, werd RCH opgeschrikt door een geweldsincident waarbij een gastspeler van het A-junioren team en de scheidsrechter van de betreffende wedstrijd waren betrokken.

Het RCH bestuur neemt afstand van datgene dat is voorgevallen en beklemtoont zich te keren tegen iedere vorm van geweld binnen de vereniging.

Het Thymo Rovers toernooi is in het leven geroepen om aandacht te vestigen op kinderen met kanker. Dit toernooi met een deelname van zo’n 90 jeugdteams wordt al jaren georganiseerd en staat in het teken van het goede doel: de kanjerketting (Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker). Het toernooi kende tot op dat moment, zoals altijd, een vlekkeloos verloop.

RCH wil benadrukken dat duidelijk is geworden dat de betrokken speler een ‘gastspeler’ was die géén lid is van de vereniging RCH. Het is overigens niet ongebruikelijk dat gastspelers tijdens toernooien deel uitmaken van reguliere elftallen.

Betreuren dat dit incident heeft plaatsgevonden is te zacht uitgedrukt. RCH is verbijsterd door de gang van zaken en zal ALLES in het werk stellen om het gebeurde in kaart te brengen en zal, overeenkomstig de normen en waarden die de club hanteert, passende maatregelen treffen.

Bestuur RCH