logo rch def 100Hier vind je de RCH procedure met betrekking tot de inning van de contributies. Wij hebben een overeenkomst met Club Collect (www.clubcollect.com). Deze organisatie, die het innen van contributies voor meer dan 200 sportverenigingen in Nederland uitvoert, is geen incassobureau.

RCH is tot deze stap gekomen om meerdere redenen. Als eerste kent de werkwijze van Club Collect voor de leden het voordeel van de mogelijkheid tot gespreid betalen. Veel van onze leden hebben kenbaar gemaakt dit op prijs te stellen. Verder zal het de penningmeester veel werk uit handen nemen. Als laatste zijn wij van mening dat het totale contributieproces sneller en vriendelijker zal verlopen.


Belangrijk te weten voor de leden is dat aan de contributie inning geen extra kosten zijn verbonden. Alleen in geval van termijnbetalingen zal er sprake zijn van een toeslag van € 1,00 of € 2,00 per termijn.

Hoe verloopt het proces?

Medio juli zullen alle leden een e-mail ontvangen van Club Collect namens RCH. De e-mail bevat een verzoek over te gaan tot betaling van de contributie. Door middel van een klik op de in de e-mail opgenomen link komt je in een APP terecht waarin het betaalproces zal worden afgehandeld. Allemaal zeer eenvoudig en toegankelijk.

Naast de keuzemogelijkheid direct te betalen of in termijnen de contributie voldoen, kan worden aangegeven of je een automatische incasso op prijs stelt en toestaat. Eventuele storneringen bij automatische incasso zal leiden tot extra kosten van € 3,50.

Mochten wij, en dus ook Club Collect, niet beschikken over de juiste e-mail gegevens zal contact met je worden gezocht via sms of brief.

Tot Slot

RCH heeft de e-mail adressen van de leden, voor zover deze beschikbaar zijn, overgedragen aan Club Collect. In de overeenkomst is uitdrukkelijk vastgelegd dat deze e-mail adressen niet voor derden beschikbaar worden gesteld. Uw gegevens zijn dus veilig.

Mocht je, om welke reden dan ook, vragen hebben over deze nieuwe werkwijze of anderszins opmerkingen hebben tijdens het proces, aarzel dan niet om contact op te nemen met de penningmeester via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij hopen en verwachten dat je net zo enthousiast zal zijn over de samenwerking met Club Collect als dat wij dat zijn en rekenen op uw medewerking.

Bestuur RCH