R.C.H. heeft namens het bestuur inmiddels contact gehad met de gemeente én omliggende voetbalverenigingen. Standpunt van zowel gemeente als KNVB blijft ongewijzigd. Het blijft verantwoord om op de kunstgrasvelden te spelen. Dit standpunt wordt gevolgd door omliggende verenigingen en ook R.C.H.
Lees hieronder het standpunt van de KNVB én gemeente Heemstede.

Standpunt KNVB

http://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/23958/knvb-uitkomsten-onderzoek-rivm-worden-niet-weerlegd 

Standpunt Gemeente Heemstede

Dank voor de e-mail. Kort reagerend. Er is geen reden voor de gemeente om het standpunt te wijzigen (zie ook de reactie van het RIVM op het onderzoek van de VU: http://bit.ly/2krppG0). Het standpunt van de gemeente blijft dus als volgt, in lijn met wat het RIVM in haar rapport van 20 december 2016 concludeerde:

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten.

Om te kunnen beoordelen in hoeverre sporten op granulaat een risico voor de gezondheid vormt, is het belangrijk om eerst te bepalen welke schadelijke stoffen in het granulaat zitten en in welke mate ze eruit kunnen vrijkomen. Vervolgens moet worden gekeken op welke manieren sporters in contact komen met deze stoffen en of dat gevolgen voor de gezondheid heeft. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, weekmakers (ftalaten) en bisfenol A (BPA). De stoffen blijken in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij te komen. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.

Rubbergranulaat moet voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. Deze norm schrijft voor hoeveel er maximaal van bepaalde stoffen in mag zitten (er bestaat geen norm voor wat eruit mag komen). Het gaat daarbij om stoffen die kankerverwekkend zijn (zoals PAK’s), schadelijk zijn voor het nageslacht of het DNA beschadigen. De hoeveelheid PAK’s in het rubbergranulaat voldoet ruim aan deze norm. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat veel lagere (100 tot 1000 maal minder) gehalten aan PAK’s toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK’s ligt iets boven de norm voor consumentenproducten.

Momenteel doet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is. Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten.

Bjørn Lanser
Senior beleidsmedewerker Welzijnszaken
Gemeente Heemstede

Ik hoop een ieder voldoende te hebben geïnformeerd.
John Hegman
Voorzitter R.C.H.