Een aparte vermelding mogen we wel maken van deze markante man.

Vriend en collegabestuurder Kees Kokkelkoren nam de microfoon ter hand tijdens de Algemene Ledenvergadering op 1 november 2018. John Hegman, enigszins geëmotioneerd afscheid nemend als voorzitter, mede door het feit dat er (nog geen) opvolger is gevonden, moest even zijn plichtplegingen laten voor wat het was, omdat het nu tijd werd John in het zonnetje te zetten. Kees had een hele waslijst gemaakt om maar duidelijk te maken hoe RCH John heeft gewaardeerd voor zijn inzet al die jaren, waarvan de laatste jaren als voorzitter. Niet de meest gemakkelijke taak om alles in goede banen te leiden, zeker in een periode dat vooral de financiën grote zorgen baren.

Ook John is een RCH-man in hart en nieren. Zijn verschijning: lange grijze haren, keurig in pak met RCH stropdas en opvallende schoenen. Voor iedereen herkenbaar en het blijft ook hangen, dus een lopende reclamezuil voor onze club. Klinkt wat oneerbiedig, maar John straalt wel RCH uit naar buiten. Heb je hem nodig dan staat John er en bereidt met daad en advies je bijstaan bij de clubproblematiek.

Waar nodig probeert hij oplossingen te vinden en aan te dragen en dat siert John als mens, maar ook als voorzitter. Daarnaast een begenadigd voetballer, maar door blessureleed komt daar niet altijd wat van.

Hoewel John met pijn in het hart de voorzittershamer na 4 jaar neerlegt (daarvoor was hij secretaris) zal hij altijd langs de lijn staan voor en met RCH.

Gefeliciteerd met je terechte benoeming.

John Hegman erelid 2018
John Hegman erelid 2018 1
Foto's: Harry Opheikens

Bijlagen:
Bewaar het bestand HIK-12 binnenwerk RCH 07-06-18.pdfEen mooi interview1221 kB07-11-2018 09:16