Donderdag 1 november 2018 was het dan zover, mijn laatste ledenvergadering die ik mocht voorzitten.  

Bestuur 2018
Na 9 jaar leg ik mijn bestuurstaken neer.  Rond de 35 leden waren naar deze belangrijke vergadering gekomen. Nee, er hebben zich ook tijdens de vergadering geen opvolgers gemeld voor medebestuurslid Kees Kokkelkoren en mijzelf.  Teleurstellend resultaat natuurlijk. Echter, realistisch als ik kan zijn, was het voor mij niet onverwacht. Ik heb immers ruim een jaar geleden al aangekondigd dat ik aan het eind van het seizoen zou stoppen. Omdat er geen opvolgers waren ben ik nog 5 maanden doorgegaan, met liefde én in de hoop dat er toch nog opvolger(s) zouden komen.  Het liep anders. Tijdens de vergadering werden er een aantal zaken gesuggereerd, advertentie, de oprichting van een Racing Actie Commissie (RAC). Ik zal mijn steentje de komende periode nog bijdragen om een aantal organisatorische zaken op te bouwen maar ook over te dragen.


Even over andere zaken die tijdens de ledenvergadering passeerden. De ledengroei bijvoorbeeld. We hebben een goede transferperiode achter de rug, RCH groeit weer, geweldige ontwikkeling. Er zijn 2 seniorenteams bij, de zaterdag 2 en de zondag 3, erg belangrijk voor de club. Ook bij de jeugd olv Bas Zurburg en Alfred Visscher zit groei, en ik wil het toch nog even benadrukken, de jeugd speelt gemiddeld op een heel goed niveau. Het miniveld beschikt over licht, hetgeen onze trainingsmogelijkheden in de winter verruimt.

Kees Kokkelkoren heeft uitleg gegeven over alle sponsorzaken, mooi verhaal waar nog veel potentieel zit. De kascommissie (Frank van Santen en Victor van Leen) en onze zeer gewaardeerde penningmeester Alex Koelemij gaven zicht in de financiële huishouding. Ondanks al het goede werk blijft de basis onverminderd smal en zorgelijk.

De vergadering werd feestelijk afgesloten met het huldigen van de jubilarissen Rick den Hollander, Henk Niesen, Stephan Vinken (helaas afwezig) allen 25 jaar. Rob van Dijk zelfs 40 jaar. Vrijwilligers van het jaar werden Gul Seker bij de jeugd en René Evers bij de senioren.

Het was me een groot voorrecht om Kees Kokkelkoren en Han Hazevoet te benoemen als erelid. Zelf werd ik benoemd tot lid van verdienste, een mooie afsluiting. Ik sluit af met een bijzondere gebeurtenis waar de vergadering mee begon. De huldiging van Leen Vos voor zijn 75 jarig lidmaatschap. Wat een ongelofelijke prestatie. Omdat Leen slecht ter been is, zijn we met deze huldiging begonnen. Op de vraag waarom hij 75 jaar lang trouw lid is gebleven antwoordde Leen vol overtuiging “ik ben een RCH’er”, ontroerende woorden waar ik mij graag bij aansluit.

Via de diverse links kunt u foto’s Harry van de ledenvergadering zien, tevens kunt u nog een door mij gegeven interview in de HIK (Heemstede in Kaart) lezen. (zie extra bijlage)

Nieuwjaarsreceptie2018 2Lid van verdienste 2018 (klik hier)

Ereleden 2018 (klik hier, zie ook op de website)

Vrijwilligers van het jaar 2018 (klik hier)

Jubilarissen 2018 (Klik hier)

Met sportieve groeten

John Hegman
Bijlagen:
Bewaar het bestand HIK-12 binnenwerk RCH 07-06-18.pdfEen mooi interview1221 kB07-11-2018 17:17