Hoewel al een langere tijd achter de schermen werkend kon het nieuwe RCH bestuur na de Algemene Ledenvergadering officieel van start.

John Hegman nam vorig jaar al afscheid, maar ook hij bleef achter de schermen zijn ’ding’ doen waar nodig. Ook Jeugdvoorzitter Bas Zurburg bleef achter de schermen zeer actief ondanks zijn ziekte, maar moest het jeugdvoorzitterschap laten voor wat het was.

Dit alles leidde er toe dat Penningmeester Alex Koelemij het afgelopen jaar veel extra functies moest vervullen, maar, stilletjes op de achtergrond steun en hulp kreeg van diverse vrijwilligers binnen RCH. Alex heeft zijn handen vol aan het penningmeesterschap, waarin elk jaar wel ergens een financiële uitdaging ontstaat en we ook dit jaar geen winst konden noteren. Op zich valt het allemaal mee ware het niet dat de hypotheekkosten van de nieuwe kleedkamers, in de jaren 90 afgesloten, zwaar op de begroting drukken en dit, indien er geen oplossing komt, nog een poosje voortduurt. Had RCH deze kosten niet, dan was de club gewoon gezond bezig.

Hans Leber, in hart en nieren RCH man, voerde vele gesprekken met diverse mensen binnen de club om een voltallig bestuur neer te kunnen zetten. Hoewel hij zichzelf er niet voor op de borst wil slaan zette hij wel het een en ander in beweging en zo konden we tijdens de ALV een definitieve klap geven op de nieuwe bestuurssamenstelling.

Op de foto van Harry zien we van links naar rechts Alex Koelemij (penningmeester), Wouter Brans (technische zaken), Walter Groen (jeugdvoorzitter), Rene Evers (Algemene zaken) en (voor de 3de maal) Kees Kokkelkoren als voorzitter.
Bestuur2019