logo rch def 100

Aan de vooravond van een nieuw seizoen wil ik me als voorzitter van RCH nog eens tot u richten.


COVID-19
Helaas ontkom ik er niet aan te starten met de situatie rondom het Corona virus. Iedereen heeft hier mee te maken, zo ook RCH. Wij hebben hard gewerkt om een voor RCH van toepassing protocol op te stellen dat uiteraard voldoet aan de RIVM richtlijnen. Daarbij doe ik een oproep aan een ieder zich aan dit protocol te houden en de richtlijnen te volgen.

KLEDING PROJECT JEUGD
Nu de trainingen weer zijn begonnen en de jeugd weer op de velden aanwezig is, zijn we begonnen met het uitrollen van fase 2 van het kleding project jeugd. Dit houd in dat nu alle jeugd er qua wedstrijdkleding uniform bij loopt. Iets om heel erg blij van te worden.

KLUSPLOEG
Wat niet iedereen weet is dat er binnen de club een aantal leden actief is als zogenaamde klusploeg. Iedere dinsdag en regelmatig ook meerdere dagen van de week zijn zij op onze accommodatie aanwezig om deze te verbeteren en op te knappen. Deze werkzaamheden variëren van schilderklussen binnen- en buitenkant van de kantine en kleedkamers, allerlei onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden aan hekken en gebouwen, trekken van lijnen en het geheel betegelen van alle oude kleedkamers die er nu dus weer als nieuw uitzien. Een groot goed voor de club.

STEUNMAATREGELEN
Het Corona virus heeft een behoorlijke aanslag gepleegd op de financiële middelen. Uiteraard heeft het bestuur en dan met name de penningmeester alles uit de kast gehaald om deel te nemen aan de landelijke en gemeentelijke steunfondsen. We zijn vooral de gemeente Heemstede bijzonder erkentelijk voor de medewerking en steun die we van hun kant hebben mogen ervaren.

DERDE KLASSE
Uiteraard moet er ook aandacht zijn voor het sportieve aspect. We zijn per slot van rekening een voetbalclub. De KNVB heeft ons in staat gesteld te promoveren naar de derde klasse als gevolg van onze prestaties in het afgelopen, afgebroken seizoen. Ook hier zijn we dankbaar voor en blij mee. Kom eens langs op de zondagmiddag en geniet van ons eerste elftal. Echt de moeite waard. Vanaf 20 september begint ook voor hun de competitie.

CONTRIBUTIES
De penningmeester heeft een aantal weken geleden de contributie nota’s verstuurd. Graag uw aandacht daarvoor. De club bestaat bij de gratie van de leden. U dus. Gezamenlijk dragen wij door middel van de contributies de lasten van de club. Zonder uw bijdragen kan de club niet bestaan, dus hopen wij op een snelle betaling.

START BSO
Iets eerder dan verwacht is de BSO Sportfever per 1 september van start gegaan bij RCH. Zo’n 40 kinderen zullen bij deze, op sport gerichte, kinderopvang op onze accommodatie te vinden zijn. Voorlopig op maandag, dinsdag en donderdag. In de toekomst wellicht ook op andere dagen. Op sommige momenten kan dit leiden tot wat inschikken maar wij denken dat het ongemak voor onze leden tot een minimum beperkt blijft.

Met sportieve groet,

Kees Kokkelkoren
Voorzitter R.C.H.