Kees K RCH 2020

Nog voor het einde van het jaar en voorafgaand aan de feestdagen wil ik graag nog eens het woord tot u richten.

HET VIRUS

We kunnen er niet onderuit. Heel 2020 zal in het geheugen blijven bestaan als het Corona jaar. Privé, zakelijk en sportief is alles door het virus gedomineerd. Ik hoop oprecht dat u en uw naasten gespaard zijn gebleven van grote problemen en dat u toch nog enigszins optimistisch naar 2021 kunt kijken. Het vaccin schijnt eraan te komen en we hopen allemaal dat we daarmee de problemen achter ons kunnen laten

R.C.H. heeft de moeilijke tijd toch goed doorstaan. Mede door steunmaatregelen van de overheid, gemeente en de financiële sector, kunnen we vooruit zonder al te veel geldelijke zorgen. Wat natuurlijk wel parten speelt dat we u missen. De jeugd zien we nog regelmatig, maar de senioren en overige leden natuurlijk veel te weinig. Vandaar dat u binnenkort een ludieke attentie van ons tegemoet kan zien.

JEUGDZATERDAGEN

Wat een feest is het geweest: de zaterdagen voor de jeugd. Competitie spelen zat er niet meer in, maar wat de jeugdcommissie en Alfred als jeugd coördinator daar tegenover hebben gesteld is fantastisch. Voetballen, spelletjes, poffertjes, snoep en drinken. En dan vooral de opkomst. Elke zaterdag minimaal 150 leden aanwezig. R.C.H. heeft zich hier van haar beste kant laten zien. Niet onvermeld mag blijven de inzet die ouders, begeleiders en trainers hebben getoond om hier een succes van te maken. Op 19 december zal deze activiteit worden afgesloten en we zullen er voor zorgen dat dat ook weer een spektakel gaat worden.

BOUWPLANNEN

Ondanks alles hebben we als club nog de nodige wensen. De achterzijde van het clubhuis is ernstig in verval en moet dringend worden vervangen. We zijn in overleg met de gemeente Heemstede om te zien van welke subsidie maatregelen we gebruik kunnen maken. Ons clubhuis is namelijk een gemeentelijk monument en de enige sportkantine in Nederland met een dergelijke status. Naast een eigen bijdrage en de gemeentelijke subsidie dienen we een aanvraag in bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en gaan we een crowd funding actie starten.

Ook aan de inrichting en uitstraling van het interieur zal het nodige gaan veranderen. We hopen van harte dat na de jaarwisseling u weer uw drankje kan nuttigen en u dan kan waarnemen hoever we met de plannen zijn gevorderd.

CONTRIBUTIES

Nog niet alle contributies zijn voldaan. Uw contributie bijdrage is onontbeerlijk voor de continuïteit van de club. Graag dus nog even uw aandacht hiervoor. Wilt u een en ander eerst even bespreken?  De penningmeester staat klaar voor u.

AFTREDEN

Na meer dan 10 jaar (in drie termijnen) als voorzitter te hebben opgetreden zal ik na de Algemene Leden Vergadering van 26 november de hamer neerleggen. Ik heb in een eerder schrijven uitgebreid de beweegredenen en omstandigheden aangegeven. Dit bericht staat nog op de site. Weg ben ik niet. Ik blijf nog een aantal werkzaamheden voor de club uitvoeren en zal u zeker nog tegen komen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Door het virus kunnen we helaas niet bij elkaar komen voor de ALV. Deze gaan we daarom online uitvoeren op donderdag 26 november 2020. Op de site staat hier de aanmeldprocedure vermeld. Gebruik de link en vergader met ons mee.

Tot slot wens ik u en uw naasten een fijne maand december en een mooie jaarovergang. Geniet van de feestdagen en kijk optimistisch naar het jaar 2021.

Met sportieve groet,

Kees Kokkelkoren
Voorzitter R.C.H.

div mededelingen alv