RCH, niet alleen een fantastische club om te voetballen, maar ook een geweldige club om als vrijwilliger een steentje bij te dragen tot de club, die het nu is.

Nog niet lang werkzaam binnen de RCH-organisatie, maar toch al vele uurtjes verzet binnen vooral de jeugdcommissie.

En dan wordt je verkozen tot vrijwilliger van het jaar en dan moet je dat ook nog eens online in ontvangst nemen. Uiteraard worden de bloemen en de oorkonde alsnog persoonlijk overhandigd.

We feliciteren Magiel Tak dan ook van harte met deze verdiende benoeming.

Het bestuur van Racing Club Heemstede RCH verleent deze titel aan

Magiel Tak

 Magiel Tak

 Magiel is als lid van de jeugdcommissie van onschatbare waarde gebleken.

Met zijn niet aflatende inzet zorgt hij voor heldere structuur, een goede communicatie

en steeds meer plezier voor jong en oud.

  Uitgereikt tijdens de Algemene Leden Vergadering van 26 november 2020

Voorzitter                                                                                          Penningmeester

            Kees Kokkelkoren                                                      Alex Koelemij

Magiel Tak oorkonde

Foto: Harry Opheikens