Het bestuur van RCH is verheugd te kunnen meedelen dat zich twee kandidaten hebben gemeld voor het voorzitterschap van onze vereniging, dat vacant is na het aangekondigde aftreden van Kees Kokkelkoren. 

Het betreft de heren Walter Groen en Wouter Brans die hebben aangegeven een duo-voorzitterschap na te streven. Het bestuur van RCH ondersteunt de kandidatuur van beide heren die binnen de RCH gemeenschap

Walter GroenWouter Brans  
   

genoegzaam bekend zijn. Tijdens een later dit jaar te organiseren buitengewone ledenvergadering hopen wij Walter en Wouter aan te kunnen stellen voor een 3 jarige termijn. Een en ander in lijn met de statuten van de vereniging.

Met vriendelijke groet

Kees Kokkelkoren

06-51574070