EINDELIJK IS HET ZOVER!
Beste geïnteresseerde ouder(s) van sportclub RCH,
Nog 5 dagen om uw kind op te geven!!!!

RCH gaat beginnen met Sportclub RCH en start op 1 december a.s. U heeft eerder aangegeven interesse te hebben om uw zoon of dochter hieraan mee te laten doen. De inschrijving is inmiddels gestart en er is ruimte voor de eerste 30 aanmeldingen. RCH Sportclub biedt een zeer gevarieerd programma en richt zich op diverse sportieve vaardigheden van uw kind. Zo biedt Sportclub RCH de volgende sporten aan: fitness (kracht, coördinatie en uithoudingsvermogen), tennis (spelvaardigheid), zaalvoetbal (technische vaardigheid) en kickboksen (zelfverdediging).

Vanaf 1 december a.s. gaat Sportclub RCH van start. De precieze tijden van de twee verschillende leeftijdsgroepen worden de komende weken bekend gemaakt. Wat RCH al wel kan bekend maken is het volgende:

·         De eerste twee periodes van zes weken zullen ingevuld worden met fitness en tennis.
·         Deze trainingen zullen starten op vrijdag 7 december en plaatsvinden wekelijks op vrijdag na 16:00 uur en tot 19:00 uur en duren 50 tot 55 minuten per training.
·         De trainingen worden gegeven door professionele en gediplomeerde instructeurs.

Gaa(t)(n) uw kind(eren) ook van start?

 Schrijf dan nu in m.b.v. onderstaande link. Doe dit vandaag nog zodat uw zoon of dochter zeker is van een plek voor deelname. Inschrijven kan nog tot 30 november a.s. Voor meer informatie m.b.t. de voorwaarden en de kosten kunt u vinden op: algemene informatie Sportclub RCH

Aanmelden kan via: aanmeldingsformulier of  http://bit.ly/sportclub-rch

Let op: zonder het invullen van dit formulier is uw kind nog niet opgegeven en nog geen deelnemer. Mocht u er onverhoopt toch geen gebruik van willen maken, dan waarderen we uw afmelding.

Met sportieve groet,
Namens Alfred Visscher & Onno Mantel
Sportclub RCH


Beste sporters en ouders,
 
De voorbereiding duurde wat langer, maar het is eindelijk zover:
1 december 2018 wordt gestart met Sportclub R.C.H. 
Alle R.C.H. leden geboren tussen 2006 en 2011 kunnen zich inschrijven!

De activiteiten van Sportclub R.C.H. zullen eind juni 2019 eindigen.
 
Alle R.C.H. leden geboren tussen 2006 en 2011 kunnen zich inschrijven!
Je kunt natuurlijk ook blijven voetballen zoals je nu ook doet, dan verandert er niets (2x trainen en wedstrijd zaterdag).

sportclub rch 1

De activiteiten vinden zoveel mogelijk op donderdag tussen 16-19 uur en/of Vrijdag 16-20 uur afhankelijk van de activiteit.

Schrijf je voor 1 december 2018 in via het online aanmeldingsformulier

http://bit.ly/sportclub-rch

Omdat we later in het seizoen beginnen, zijn de totale kosten voor de rest van het seizoen 350 euro. Deze kosten zullen maandelijks geïncasseerd worden per automatische incasso met een bedrag van 50 euro per maand. De incasso zal doorlopen tot en met juni 2019.

Bij deelname komt de reguliere contributie te vervallen en zal verrekend worden.

Rekenvoorbeeld: reeds betaalde contributie (exclusief eventuele selectietoeslag) zal op de volgende wijze verrekend worden:

7 maanden x 50 euro = 350 euro
Minus reguliere contributie =  200 (voorbeeld bedrag)
Nog te betalen =  150 
Dat is 150 : 7 = € 21.50 incasso per maand t/m juni 2019 (uiteraard ervan uit gaande dat de contributie al betaald is. 
Mocht de reguliere contributie nog niet voldaan zijn, dan wordt 350 : 7 = € 50 geïncasseerd in 7 maandelijkse termijnen.


Het programma voor seizoen 2018-2019 bestaat uit:

 • Fitness
 • Tennis
 • Kickboxen
 • Zaalvoetbal
 • Hierna gaan we buitensporten 
(wijzigingen voorbehouden)

sportclub 2


De voorwaarden voor deelname:
 • Bij  een verhindering van uw kind is betaling voor de activiteit reeds voldaan en is geen recht tot restitutie mogelijk van een deel van de contributie
 • Tussentijdse opzegging geeft geen recht tot stopzetting van de contributie, de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het gehele bedrag blijft verschuldigd blijft tot eind mei. 
 • Bij ziekte of blessure, van uw kind, langer dan 2 maanden, heeft u recht op restitutie
 • U ontvangt een incassomachtiging, deze geschiedt eenmalig voor het gehele seizoen, de incasso ontvangt u maandelijks
 • Indien uw kind is verhinderd voor een activiteit dient u dit 2 weken vooraf aan te geven
 • Het is niet mogelijk om aan de activiteiten van Sportclub R.C.H. mee te doen als uw kind geen voetballend lid is van R.C.H.
 • Bij incidentele ziekte of verhindering van de trainer is dit overmacht en zorgt RCH binnen 2 weken voor vervanging
 • Opzegging van deelname aan Sportclub R.C.H. en/of verandering van contributie structuur dient u voor eind mei te vermelden aan de penningmeester van R.C.H.
 • De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van dit aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer
qr code sportclub rch
Schrijf je voor 1 december 2018 in via het online aanmeldingsformulier

http://bit.ly/sportclub-rch

Na inschrijving ontvang je een bevestiging en krijg je meer informatie. 


Namens R.C.H:

Alfred Visscher
Alex Koelemij
Bas Zurburg