Breman HaarlemRCH is verheugd te kunnen aangeven dat met Installatiegroep Breman Haarlem een 5-jarige barter overeenkomst is afgesloten. Breman Haarlem zal de komende jaren alle technische installatie zoals cv-ketels en boilers vervangen en onderhouden. De eerste werkzaamheden zullen al in augustus plaatsvinden. Breman en RCH hebben tevens een full service onderhoudscontract afgesloten waardoor voorkomende storingen snel en professioneel zullen worden verholpen.

RCH is vooral de directeur van Breman Haarlem, ons lid Dave Nouris, bijzonder erkentelijk voor zijn directe bemoeienis met dit contract. Zijn inbreng is van grote waarde geweest voor de totstandkoming ervan.

Met de samenwerking met Breman Haarlem is een nieuwe stap gezet naar een mooie toekomst voor de club.