Bitjes & Nopjes

Bitjes & Nopjes: Sport en spel voor kinderen in Groep 1/2/3

Bitjes en nopjes blijkt een groot succes waaraan jaarlijks ruim 100 kinderen deelnemen. Ook in het seizoen 2022-2023 starten we in september weer met een nieuwe cyclus.

Inschrijven of meer informatie kan nu via een email naar info@bitjesennopjes.nl

Wat is Bitjes & Nopjes
Bitjes & Nopjes is een leuk en stimulerend sport- en spelprogramma voor kinderen van Groep 1/2/3. Lekker buiten sporten, onder begeleiding van een professionele sportinstructeur en een paar hulptrainers, maken de kinderen op jonge leeftijd kennis met voetbal en hockey. Ervaring is niet vereist. Ze leren daarbij op een verantwoorde manier de beginselen van sport en bewegen.

De kinderen krijgen een mooi Bitjes & Nopjes sport shirt, na elke training limonade en aan het einde een echt certificaat!

Waarom Bitjes & Nopjes?
Kinderen spelen minder vaak buiten dan vroeger. Gymnastiekles op scholen krijgt minder aandacht. Wij denken dat jonge kinderen te weinig kansen krijgen om hun motorische vaardigheden te ontwikkelen. Door op jonge leeftijd op een positieve manier kennis te maken met voetbal en hockey fungeert Bitjes & Nopjes als springplank naar een sportieve toekomst.

Kenmerken van Bitjes & Nopjes:
· Professionele begeleiding
· Ontwikkeld door vakleerkrachten bewegingsonderwijs en sportprofessionals
· Hockey en voetbal staan centraal
· Plezier en veiligheid staan voorop

Voordelen van Bitjes & Nopjes:
· Verbetert bewegingsvaardigheden als rennen, springen, gooien, vangen, slaan en schoppen
· Verbetert het zelfvertrouwen door te leren omgaan met winst, verlies, succes en tegenslag
· Ontwikkelt concentratie, focus en luistervaardigheden;
· Verbetert sociale vaardigheden zoals samenwerking, geduld, tolerantie en respect.

Planning najaar 2022
We starten na de zomervakantie, de eerste datum is 7 september.

We hebben trainingen op woensdag 14-15, 15-16 en 16-17 uur en op zondag 10-11. De trainingen duren (inclusief limonade drinken) een uur. Inschrijven kan vanaf april 2022.

Kosten Kosten van deelname aan Bitjes & Nopjes zijn 100 euro (onder voorbehoud) voor een serie van 10 trainingen.

Inschrijven en/of informatie inwinnen Voor inschrijven of meer informatie stuur dan een e-mail naar info@bitjesennopjes.nl. Inschrijven kan ovv Naam + geboortedatum kind / telnr / Gewenste trainingsdag + tijd.