Bitjes & Nopjes

Voetbalvereniging RCH en hockeyvereniging Alliance organiseren sinds een paar seizoenen het sportprogramma Bitjes & Nopjes, voor kinderen van Groep 1/2/3.

Inschrijven of meer informatie kan nu via een email naar info@bitjesennopjes.nl

Wat is Bitjes & Nopjes
Bitjes & Nopjes is een leuk en stimulerend sport- en spelprogramma voor kinderen van Groep 1/2/3. Lekker buiten sporten, onder begeleiding van een professionele sportinstructeur en een begeleidende ouder, maken de kinderen op jonge leeftijd kennis met voetbal en hockey. Ervaring is niet vereist. Ze leren daarbij op een verantwoorde manier de beginselen van sport en bewegen.
Gedurende een uur per week wordt aan essentiële bewegingsvaardigheden gewerkt.

De kinderen leren de verschillende bewegingen en technieken van voetbal en hockey door speelse oefenvormen die speciaal voor deze leeftijdsgroep zijn samengesteld.
De kinderen krijgen een mooi Bitjes & Nopjes sport shirt, na elke training limonade en aan het einde een echt certificaat!

Waarom Bitjes & Nopjes?
Kinderen spelen minder vaak buiten dan vroeger. Gymnastiekles op scholen krijgt minder aandacht. Wij denken dat jonge kinderen te weinig kansen krijgen om hun motorische vaardigheden te ontwikkelen. Door op jonge leeftijd op een positieve manier kennis te maken met voetbal en hockey fungeert Bitjes & Nopjes als springplank naar een sportieve toekomst.

Kenmerken van Bitjes & Nopjes:

  • Professionele begeleiding
  • Ontwikkeld door vakleerkrachten bewegingsonderwijs en sportprofessionals
  • Hockey en voetbal staan centraal
  • Plezier en veiligheid staan voorop

    Voordelen van Bitjes & Nopjes:
  • Verbetert bewegingsvaardigheden als rennen, springen, gooien, vangen, slaan en schoppen
  • Verbetert het zelfvertrouwen door te leren omgaan met winst, verlies, succes en tegenslag
  • Ontwikkelt concentratie, focus en luistervaardigheden;
  • Verbetert sociale vaardigheden zoals samenwerking, geduld, tolerantie en respect.

Kosten
Kosten van deelname aan Bitjes & Nopjes zijn 100 euro voor een serie van 10 trainingen.

Inschrijven en/of informatie inwinnen
Voor inschrijven of meer informatie stuur dan een e-mail naar info@bitjesennopjes.nl.
Inschrijven kan ovv:

– Naam + geboortedatum kind
– Adres en telefoonnummer
– Gewenste trainingsdag  + tijd

Menu