Vertrouwenscontactpersoon

VEILIGHEIDSBELEID & VERTROUWENSCONTACTPERSOON
In onze maatschappij hebben we op vele vlakken te maken met regels en omgangsvormen. Ook bij RCH is dat het geval. RCH wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en met plezier voetbalt. We zijn er met elkaar verantwoordelijk voor dat zaken als pesten, intimiderend gedrag, agressie, discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag worden voorkomen. Ook bij RCH kunnen dingen gebeuren die als vervelend of grensoverschrijdend worden ervaren. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Meestal kun je dit bespreken met een trainer, leider of een ouder, soms echter blijkt dit toch te moeilijk. Het kan ook lastig zijn, als degene waarvan het gedrag als ongewenst wordt beschouwd, een ouder of leider is. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die vertrouwelijk handelt.

De vertrouwenscontactpersoon is een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst met jou te overleggen. Samen met jou wordt in gesprekken gezocht naar een passende oplossing. Het bestuur vindt het belangrijk dat er binnen onze vereniging personen aanwezig zijn, waar spelers/speelsters, ouders, vrijwilligers, leiders en trainers met vertrouwelijke problemen terecht kunnen, zowel in de preventieve sfeer (vroegtijdige signalering) als oplossende sfeer (hulp bij belangrijke kwesties).

Bij RCH is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld:
Cas Wardenaar, te bereiken via: vertrouwenscontactpersoon@rch-voetbal.nl
Laat je contactgegevens bij hem achter en laat weten hoe en wanneer je contact wil hebben over wat is er gebeurd of waar jij je zorgen om maakt.