Gedragsregels & beleid

RCH kent 10 gouden regels:

 1. Ik gedraag me correct en sportief.
 2. Ik vloek en scheld niet en ik maak geen kwetsende opmerkingen.
 3. Ik spreek anderen aan op onjuist gedrag zonder (verbaal) geweld te gebruiken.
 4. Ik accepteer de beslissingen van scheidsrechters.
 5. Ook ik draag mijn steentje bij aan de club.
 6. Ik ben op tijd voor wedstrijden en trainingen.
 7. Ik ga zorgvuldig om met kleding, materialen, ons clubhuis en
 8. Ik waardeer het werk van vrijwilligers.
 9. We houden elkaar scherp, maar geven elkaar ook de ruimte.
 10. Ik haal het beste uit mezelf en ik heb iets over voor een ander.

Wangedrag en Sancties

Wangedrag kan niet worden geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties.

 • Vernieling: Afhankelijk van de zwaarte van vernieling; schorsing en/of verwijdering, zullen de kosten van de vernieling ook verhaald worden op de desbetreffende persoon.
 • Gewelddadigheid tijdens een wedstrijd: Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. het scheidsrechter rapport zal worden besloten tot schorsing, eventueel gepaard gaande met een proeftijd voor het gedrag en/of verwijdering van de club.
 • Geweld voor of na wedstrijd en/of training: Afhankelijk van de zwaarte van het geweld zal worden besloten tot schorsing of verwijdering van de club.
 • Vloeken, schelden en maken van discriminerende opmerkingen: Waarschuwing of schorsing. Herhaling zal leiden tot verwijdering van de club.
 • Ernstige belediging van scheidsrechter, trainer en/of leider: Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. scheidsrechter rapport zal worden besloten tot schorsing.
 • Diefstal: verwijdering uit de vereniging. Schade zal verhaald worden, de politie zal ten alle tijden worden ingelicht.

 

Zaterdag 15 juni 2024 hebben 23 voetbalverenigingen uit Kennemerland hun handtekening gezet onder het convenant ‘Voetbal met Respect’. Ze deden dit samen met de KNVB, Stichting SportSupport en de gemeenten Haarlem, Bloemendaal en Heemstede. Met elkaar willen ze de veiligheid op en rond de voetbalvelden bewaren door samen te werken aan een positieve voetbalsfeer en gemeenschappelijk op te treden tegen incidenten.

Nieuwe samenwerkingsafspraken
Samenwerking staat voorop in het convenant. De partijen werken aan sportiviteit en respect, op basis van gedeelde gedragsregels voor spelers, trainers, toeschouwers en bestuurders. Maar daar blijft het niet bij! Om effectief te kunnen optreden tegen ongewenst gedrag, hebben de verenigingen afgesproken elkaar via vaste contactpersonen consequent te informeren over incidenten en de afhandeling van wanordelijkheden. Daarnaast informeert de KNVB de verenigingen actiever over de behandeling van meldingen van wanordelijkheden en tuchtzaken. De verenigingen en de KNVB hebben ook afspraken gemaakt over de manier waarop wordt omgegaan met leden die vanwege wangedrag door hun club worden geroyeerd en situaties waarin dat resulteert in een landelijk voetbalverbod.

Positieve evaluatie eerder convenant
De basis voor de afspraken is in 2014 gelegd in een eerdere versie van het convenant. De voetbalverenigingen evalueerden dit recent in het ‘voorzittersoverleg Kennemerland Zuid’. Ze concludeerden dat samenwerkingsafspraken goed werken: verenigingen weten elkaar goed te vinden en dat helpt bij de aanpak van incidenten. Tegelijkertijd vonden de voetbalverenigingen het nodig om de samenwerking op te frissen, de convenantafspraken te actualiseren en meer partijen te betrekken. De huidige versie van het convenant is samen met alle betrokken partijen geactualiseerd en vastgesteld.

Nieuwe partijen welkom
Het convenant is afgesloten voor de periode 2024 – 2027. Daarna kan het weer worden verlengd. Elk jaar vindt voor het eind van het voetbalseizoen een evaluatie plaats om te beoordelen of de vastgestelde werkwijze en het resultaat voldoet aan de verwachtingen. Nieuwe partijen, die de samenwerkingsafspraken onderschrijven, zijn welkom om zich bij het convenant aan te sluiten.

Het convenant is hier te lezen