Contributie

Contributie 2023 – 2024

Leeftijd Basis bedrag
Racertjes €   75*
O8 t/m O9 € 190
O10 t/m O11 € 210
O12 t/m O15 € 240
O16 t/m O17 € 265
O18 t/m O19 € 290
O23 € 325
Senioren € 325
Niet spelend lid € 100
Verenigingslid € 160
Intro vriendenteams € 244

Jeugd:

  • * Contributie racertjes: Totale kosten heel seizoen € 150,-. Er wordt € 75,- geïncasseerd bij start seizoen en € 75,- halverwege seizoen indien uw kind zijn/haar lidmaatschap wilt behouden.
  • Trainerstoeslag/selectietoeslag €22,00
  • Ieder 2de jeugdlid uit één gezin krijgt 20% ledenkorting.
  • Elk jeugdlid is verplicht deel te nemen aan het kledingplan. De kosten van het kledingplan bedraagt € 35,- per seizoen.


Zaalvoetbal & 7×7 voetbal:
(Elftal) contributie in overleg met bestuur/penningmeester.

Contributie inning
Nikki helpt RCH bij het innen en het administratief verwerken van de facturen. Je zult dus een factuur van Nikki ontvangen.
>>> Meer info of Nikki vind je ook in deze brief (PDF)

Bankrekening RCH:   NL48RABO0386348057

Lid worden van RCH – inschrijfformulier

Vragen?

Neem hier contact op met de Penningmeester, Ledenadministratie of het Jeugd bestuur.

Van de penningmeester:

De contributienota valt binnenkort in je/uw mailbox/WhatsApp.

Het bestuur heeft unaniem besloten om op het laatste moment de trainerstoeslag/selectietoeslag aan te passen naar € 22,00
Tot voor kort was dit € 44,00 of geen toeslag.

De reden voor deze (in principe te late) verandering ligt in het gegeven dat RCH eerder dit jaar heeft besloten om voor alle teams/leeftijdscategorie een adequate trainer aan te stellen.
In voorgaande jaren werkte RCH met duurdere trainers en goedkopere CIOS-studenten. Dit was de aanleiding voor de trainerstoeslag van € 44,00 en voor de overige teams geen toeslag.
Over de CIOS studenten waren wij niet tevreden en dat heeft geleid tot het aanstellen van nieuwe trainers, veelal uit de eigen gelederen maar ook van buiten de vereniging.

Met al deze nieuwe trainers en ook hogere kosten zou ook de toeslag van € 44,00 gehanteerd kunnen worden, maar dat vonden we te ver gaan en dus is voor deze tussenoplossing gekozen van € 22,00.
Uiteraard zullen wij deze aanpassing monitoren en later intern evalueren.

Mocht je/u vragen of opmerkingen hierover hebben dat kun je/u mij altijd hierover contacten.