Privacy

Voetbalvereniging RCH, gevestigd aan Sportparklaan 6 te 2103 VT Heemstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.rch-voetbal.nl
Sportparklaan 6
2103 VT Heemstede
Telefoon +31 23 5281004

Persoonsgegevens die wij verwerken
RCH verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
·         Voor- en achternaam
·         Geslacht
·         Geboortedatum
·         Geboorteplaats
·         Adresgegevens
·         Telefoonnummer
·         E-mailadres
·         Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt zoals een pasfoto ten behoeve van een spelerspas.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
RCH verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
·         gegevens van personen jonger dan 16 jaar (waarvoor u zelf in de voetbal.nl app toestemming heeft gegeven).
·         Nationaliteit
·         Foto’s van onze (voetbal)activiteiten waarvoor u het lidmaatschap met onze vereniging bent aangegaan.
·         Foto’s van overige activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
RCH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
·         Het lidmaatschap kenbaar maken aan de KNVB.
·         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
·         U te informeren over wijzigingen van het lidmaatschap.
·         Voetbalvereniging RCH verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en lidmaatschap.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
RCH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
·         Tot 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
RCH verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RCH blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
RCH maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan RCH te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken RCH heeft hier geen invloed op. RCH heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren.
Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account op www.voetbal.nl of via een email aan ledenadminisratie@rch-voetbal.nl
Heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ledenadministratie@rch-voetbal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, bevestigen wij het verzoek via de email voordat wij de vraag beantwoorden of de wijziging aanbrengen. RCH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RCH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan hier contact op.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.