Samenwerking Koninklijke HFC en R.C.H.

Op 20 februari 2021 hebben RCH en HFC een intentieverklaring tot samenwerking getekend. De samenwerking heeft als doel om beter gebruik te maken van de kracht en mogelijkheden die er bij de andere vereniging aanwezig is.

Op de foto voorzitters Dirk Jan Rutgers (Kon. HFC) en Kees Kokkelkoren (R.C.H.)

Voor RCH biedt dat de mogelijkheid om de jeugdopleiding kwantitatief en kwalitatief te laten groeien en hierbij gebruik te maken van de expertise die bij HFC op dit vlak aanwezig is. Ook het uitwisselen van trainers en het opzetten van een scheidsrechteropleiding zoals HFC die kent behoort tot de mogelijkheden die worden onderzocht. Voor HFC heeft de samenwerking als doel om voetbal in de regio sterker te maken. HFC is, als vereniging die ook een rijk voetbalverleden kent, en met wie van oudsher warme banden bestaan, in dit verband een logische keuze. Hier komt bij dat RCH beschikt over een schitterend complex met een hoofdveld van gras en een historisch clubhuis. In het kader van de voorgenomen samenwerking hoopt HFC in het nieuwe seizoen – als het hoofdveld vanwege de nieuwbouw niet beschikbaar is – de wedstrijden van het Eerste elftal daar te mogen spelen.

Aan HFC zijde is voor de voorgenomen samenwerking een commissie actief die bestaat uit Coen van den Heuvel, Richard Jochemus, Frans Stijnman en Caspar Dekker.

Aan de kant van RCH wordt de samenwerking begeleid door: John Hegman, Walter Groen en Robbin Opheikens. Tevens zal de TC betrokken zijn.

De gesprekken die wij in het kader van de samenwerking voerden verliepen niet alleen in goede harmonie; zij raakten ook aan de band die wij van oudsher met HFC voelen en in de toekomst willen versterken.

Het bestuur

(Foto’s: Harry Opheikens)

Delen met anderen?

Tags: Koninklijke HFC
Algemeen clubnieuws
Lees ook

Meer vergelijkbare berichten