De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (dit jaar op 9 november) is niet alleen een bijeenkomst om nog eens aan alle leden te vertellen hoe het er met de club voor staat, zowel sportief als financieel, maar ook de avond om wat mensen extra in het zonnetje te zetten.

Jubilarissen krijgen een moment van aandacht, want jarenlange lidmaatschap is niet niks. Het geeft aan dat leden graag jarenlang aan ons clubje verbonden willen zijn. Het zegt uiteraard ook iets over RCH.

Ook wordt jaarlijks een vrijwilliger gekozen tijdens de ALV en dat blijft altijd een lastige keus met de vele vrijwilligers in huis. Overigens hebben we er nooit genoeg. De one-liner “Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers” geldt voor welke vereniging dan ook en ook bij RCH kunnen we niet zonder.

Een extra schouderklopje is dan wel op zijn plaats. Duidelijk is dat een vrijwilliger een grote bijdrage in het gekozen jaar heeft geleverd zonder alle andere vrijwilligers teniet te doen. Voor alle vrijwilligers hebben we dan weer een vrijwilligersborrel.

Het is niet helemaal duidelijk wanneer begonnen is met de verkiezing van de ‘vrijwilliger van het jaar’, maar vanaf 2003 zijn de namen bekend, welke terug zijn te vinden op de website van RCH. Vaak hebben deze vrijwilligers een vast patroon in hun carrière bij de club. Eerst als pappa/moeder langs de lijn van zijn of haar kind. Andere mensen kijken dan weer naar de ouders en denken: ‘dat kan best wel een vrijwilliger/ster worden.

Eenmaal in het vrijwilligersgilde van RCH is er niet echt meer van los te komen, zeker als je kind lang rond huppelt op het RCH gras. Natuurlijk komt er ook de motivatie bij kijken daadwerkelijks iets voor de club te willen doen in welke functie dan ook en met de vrijwilligster van dit jaar is het niet anders. Met een luisterend oor en een goed motiverend gesprek weet ze veel duidelijkheid te scheppen in het soms warrig lopende clubleven en, zoals het bestuur aangeeft, “menig brandje weet te blussen”.

Inmiddels is ze alweer een paar jaar jeugdvoorzitster en dat motiveerde het bestuur Cassandra Hart te verkiezen tot vrijwilligster van het jaar 2023 met de volgende motivatie:

Cassandra, van harte met deze verkiezing, het is je van harte gegund.

Hierbij de lijst van alle vrijwilligers van het jaar

Foto’s: Harry Opheikens

Delen met anderen?

Algemeen clubnieuws
Lees ook

Meer vergelijkbare berichten