Het is inmiddels alweer enige tijd geleden dat ik mij als voorzitter tot u richtte.

Dat wil geenszins zeggen dat RCH in een winterslaap is beland. Integendeel. De club bruist van de activiteiten die ik in dit bericht graag bij u onder de aandacht wil brengen.

HET CORONA VIRUS

Helaas speelt het Corona Virus ons en de rest van de maatschappij nog steeds parten. Op het jeugdterrein heeft de jeugdcommissie zich op bewonderenswaardige wijze schrap gezet en is er in geslaagd wekelijks een aantrekkelijk programma samen te stellen. Complimenten daarvoor.

Voor de senioren is het helaas een ander verhaal. De maatregelen dwingen ons tot grote terughoudendheid voor wat betreft bijeenkomsten en trainingen. Toch slaagt een groep veteranen erin op zaterdag, binnen de regels, de conditie nog enigszins op niveau te houden. Klasse mannen.

RENOVATIE CLUBHUIS

Het kan u bijna niet zijn ontgaan maar we zijn opvallend zichtbaar geweest om fondsen te werven met het doel de renovatie van het clubhuis mogelijk te maken.

Onze donatie actie is een doorslaand succes en heeft inmiddels meer dan € 10.000 opgebracht. De lokale pers, het Haarlems Dagblad en NH Nieuws hebben allen veel publiciteit gegenereerd hetgeen zeker heeft bijgedragen tot het, voorlopige,  succes van de actie.

Het feit dat ook het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Meerlanden Fonds en de gemeente Heemstede onze aanvragen tot steun hebben gehonoreerd, zorgen ervoor dat wij nog voor de zomer zullen starten met de renovatie werkzaamheden.

RCH wil iedereen danken voor de donaties die zijn overgemaakt. Meer dan 130 personen en bedrijven hebben tot nu toe deel genomen. Hartverwarmend zijn ook de persoonlijke berichten die werden meegezonden door de donateurs. In een woord geweldig.

Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen van de renovatie.

(Iedere donateur met een inleg hoger dan € 35 krijgt binnenkort bericht wanneer de Clubhuis Poster afgehaald kan worden.)

ONDERHOUD VAN DE VELDEN

Komende zomer zal er veel werk worden verricht aan de velden van onze club. Als eerste wordt op de grasvelden (hoofdveld, havenveld en racertjes arena) een sproei, of beregeningsinstallatie aangebracht. Dit betekent dat het beregenen van de velden vanaf de zomer computer gestuurd zal plaatsvinden. De tijd van buizen op het veld om te beregenen is hiermee voorgoed afgesloten.

In de maanden juli en augustus zal er een volledig nieuw kunstgras veld worden aangelegd. Niet meer met rubbergranulaat zoals nu het geval is maar de fill-in zal bestaan uit kurk. Hiermee kunnen we de komende jaren weer vooruit.

VANDALISME

De afgelopen winter periode heeft de club, net als vele omliggende verenigingen veelvuldig te maken gehad met vandalisme. Ramen zijn ingegooid, deuren uit hun verband getrokken en de rotzooi van lege flessen en sigaretten peuken is gigantisch. Het open karakter van het sportpark draagt niet echt bij , bij het onder controle krijgen van de problemen. Toch is er sinds enige tijd structureel overleg met Sportplaza (de beheerder van het sportpark), politie, WIJ Heemstede en Streetcornerwork Heemstede. Beide laatsten namens de gemeente Heemstede. Uw voorzitter heeft mandaat gekregen van de omliggende verenigingen om namens hun de gesprekken te voeren. Tot nu toe nog zonder zichtbaar resultaat maar de problematiek is dan ook bijzonder weerbarstig.

RCH-HFC

Wellicht heeft u het in de pers al meegekregen maar de  Koninklijke HFC en RCH zijn voornemens te komen tot een intensieve en gerichte vorm van samenwerking. Hiertoe hebben de voorzitters van beide verenigingen een intentieverklaring getekend die moet leiden tot een convenant dat voor 1 mei 2021 gaat worden ondertekend.

De samenwerking behelst op hoofdlijnen 3 zaken:

  • Het spelen van het eerste elftal van HFC op het complex van RCH vanwege de bouw van een nieuw clubhuis en tribune bij HFC. De verwachting is dat dit het hele seizoen 21-22 zal gaan duren.
  • De mogelijkheid onze jeugdopleiding kwalitatief en kwantitatief te laten groeien.
  • Het versterken van het kader bij de jeugd en dan met name gericht op trainers en scheidsrechters.

Meer informatie kunt u aantreffen elders op onze website.

BESTUURLIJK

Zoals al eerder aangekondigd zal uw voorzitter deze zomer terugtreden. Opvolgers Walter Groen en Wouter Brans staan te trappelen om het stokje over te nemen. Om alles conform de statuten van de vereniging te laten verlopen zullen we in juni/juli van dit jaar een buitengewone ledenvergadering uitschrijven. Afhankelijk van  de Corona status zullen we dit live uitvoeren of on-line. Wij zullen u tijdig informeren zodat u deze vergadering kunt bijwonen.

Tot slot wil u en uw naasten sterkte wensen om deze moeilijke periode door te komen. Het eind van de tunnel is in zicht en we hopen allemaal op een nieuw leuk en succesvol seizoen waarin we elkaar weer in ons mooie (dan gerenoveerde) clubhuis kunnen ontmoeten.

Met sportieve groet,

Kees Kokkelkoren
Voorzitter R.C.H.

Delen met anderen?

Tags: Bestuur, Van de voorzitter
Algemeen clubnieuws
Lees ook

Meer vergelijkbare berichten