Voorlopige teamindelingen seizoen 2022-2023

Als RCH hebben we grofweg twee doelstellingen die worden beïnvloed door teamindelingen.

  1. Leden zijn zo lang mogelijk lid bij RCH.

Dit houdt in dat we ieder lid het liefst van de Racertjes tot de Veteranen bij ons betrokken houden. Uit die doelstelling vloeit een tweede doelstelling voort

  1. Jeugdleden zo goed mogelijk klaarstomen voor het seniorenvoetbal.

Dit hoeft uiteraard niet per se Zondag 1 te zijn, hoewel RCH daar wel graag zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugd terugziet. Ieder individu heeft immers zijn eigen niveau en ambitie. Dus proberen we ook jeugdleden voor te bereiden op andere seniorenelftallen. Dit houdt in dat we hen willen helpen in het comfortabel genoeg zijn op het veld, zowel technisch, tactisch, fysiek als mentaal, om na de O23 moeiteloos te kunnen meedoen met het betreffende niveau. Hierdoor hoeven leden niet uit te stromen omdat er geen team is dat past bij hun niveau.
Deze doelstellingen leiden tot een stappenplan dat is gehanteerd voor de totstandkoming van deze teams

  1. Geboortejaar

Leden worden, zoals de KNVB regels voorschrijven, ingedeeld per geboortejaar. Leden zijn daarom gegroepeerd per geboortejaar en dat is als uitgangspunt gebruikt. Hierbij geldt dat rekening is gehouden met biologische leeftijd. Dit begrip neemt de fysieke ontwikkeling van een individu ten opzichte van leeftijdsgenoten in acht. Zo zou een lid, dat middenin 2008 geboren is, qua lengte en gewicht meer weg kunnen hebben van een lid dat halverwege 2007 geboren zou zijn. Het tegenovergestelde is ook waar. RCH heeft, bij gebrek aan data over de lengte en het gewicht van de leden, een inschatting gemaakt of het eventueel passend was om een lid bij een hoger of lager geboortejaar in te delen als uitgangspunt.

  1. Aantallen

RCH streeft uiteraard na om voor al haar leden een team te hebben. Dit betekent dat er soms een keuze moet worden gemaakt die niet volledig aansluit bij de wensen van een individu om tot een volledig team te komen. Wanneer het noodzakelijk was om te schuiven om tot een team te komen is altijd gekeken naar passende opties. In geen geval is een lid de dupe geworden van de noodzaak om teams volledig te maken.

  1. Gelijkwaardigheid

RCH gelooft dat gelijkwaardigheid de grootste bepaler is voor zowel plezier als ontwikkeling. Helaas is het niet altijd mogelijk om tot volledig gelijkwaardige teams te komen, maar dit is wel altijd het streven geweest.

  1. Sociale voorkeuren

Het is opgevallen dat lang niet alle leden maximale ontwikkeling of optimaal resultaat nastreven en dat plezier bij hen de enige factor is. Binnen het redelijke is hiermee rekening gehouden, ondanks de zienswijze van RCH dat gelijkwaardigheid tot meer plezier en ontwikkeling leidt.

Met behulp van dit stappenplan is gekomen tot de teamindelingen. Leden die reeds hebben opgezegd per volgend seizoen zijn niet in de teams opgenomen. Aanmeldingen zijn al meegenomen. Voor teams waar nog plekken open zijn, gaan we ons in de komende periode inzetten om die open plekken op te vullen.

Hernàn is gestart met de voorbereiding op invulling van de trainingen van volgend seizoen. Zodra deze volledig is, wordt deze met de trainers besproken. Hiermee hoopt RCH vereniging breed een meer eenduidige structuur te krijgen in haar trainingen.

Voorlopige Teamindeling 2022-2023

Delen met anderen?

Jeugd nieuws
Lees ook

Meer vergelijkbare berichten