Beste RCH-ers,

Het is al weer te lang geleden dat ik mij als voorzitter tot u heb gericht. Excuses daarvoor.

Met deze update wil ik u graag meenemen op een reisje door de club. Wat hebben we achter de rug, waar staan we nu en waar gaan we naar toe.

Corona

Ik ontkom er niet aan om terug te blikken naar de corona jaren. De club heeft die pandemie overleeft maar niet zonder schade. Dankzij steun van de overheid, de gemeente Heemstede en alle trouwe sponsors is RCH financieel ongeschonden uit deze periode gekomen maar op het terrein van aantal leden en aantal vrijwilligers hebben we een jasje uitgedaan. Met name het vertrek van vrijwilligers breekt ons enorm op.

Eerste elftal

Vanaf het moment dat het bestuur in december 2021 besloot het contract met hoofdtrainer Simsek niet te verlengen kwam de klad in de prestaties en motivatie van ons eerste zondag elftal. Een aantal maanden later leidde dit helaas tot een vroegtijdig vertrek van de trainer, uiteindelijk resulterend in het uiteen vallen van het elftal. Het gevolg hiervan is dat we in het lopende seizoen niet beschikken over een eerste elftal, iets dat we met lede ogen aanzien.

Beleid nog meer gericht op de jeugd

De situatie rondom het eerste elftal heeft er toe geleid dat we ons als bestuur (en jeugdbestuur) zijn gaan bezinnen op het te voeren beleid en de daarbij behorende maatregelen.

Kort en goed komt dit neer op een verhoogde inzet op de ontwikkeling van onze jeugdafdeling. Onder het motto: Plezier, Ontwikkeling, Resultaat is de jeugdcommissie en ons hoofd opleidingen Hernan Noorman voortvarend te werk gegaan. In vrijwel alle leeftijdscategorieën hebben we 1 of meerdere teams actief, waarbij ons Onder 23 elftal de rol van vlaggenschip invult. Veel tijd, energie en middelen zijn gestoken in de trainersstaf waardoor alle teams nu vakkundige trainingen kunnen afwerken.

Het kledingplan dat nu al een aantal jaren loopt zorgt ervoor dat we als RCH-ers er op en top bijlopen en er 100% uniformiteit is qua kleding.

We proberen een duidelijk beleid te voeren naar spelers, trainers, begeleiders en ouders waarin plezier in het spelletje voorop staat. We vinden het vooral belangrijk dat iedereen met plezier naar de club komt en zich daar veilig voelt en het naar de zin heeft.

Energie

Een tegenvaller is natuurlijk de situatie betreffende de energie. In de zomer is ons vaste contract beëindigd en overgegaan naar een flexibel contract. We verwachten dat de energiekosten (zonder maatregelen) met een factor 5 zullen toenemen. Uiteraard anticiperen we hierop door middel van het nemen van besparende maatregelen. Ook zijn we in overleg met de Gemeente om te trachten steun te verwerven. We kijken de ontwikkelingen nog even aan om dan te bepalen of we draconische maatregelen moeten nemen. Liever niet uiteraard. Het bestuur vindt het belangrijk zo lang mogelijk ons complete pakket aan te kunnen bieden, maar nood breekt wet, zo eerlijk moeten we wel zijn.

Vrijwilligers

Geen enkel club kan zonder vrijwilligers. Ook RCH niet. Vrijwilligers zijn het fundament onder de club.

We zitten met een chronisch gebrek aan:

  • Barmedewerkers
  • Officieren van dienst op de zaterdagen
  • Bestuursleden jeugdcommissie
  • Etc.

Onze leden zijn er niet met alleen maar een potje voetbal. Ook zij moeten beseffen dat het runnen van een club niet iets is dat je aan een klein select bestuursgroepje kan over laten. Vele handen maken licht werk. Het is een cliché maar ook een waarheid als een koe.

Ik doe een klemmend beroep op alle bij RCH betrokken mensen, spelers, sympathisanten, ouders sponsors en iedereen die de club een goed hart toedraagt, om zich te als vrijwilliger te aan te melden. U kunt dat bij ieder willekeurig bestuurslid doen.

Help ons de club verder te brengen. Uiteindelijk is het ook in uw eigen (kind)belang.

Positie van de club

In algemene zin kan ik stellen dat het goed gaat met RCH. De financiën zijn op orde, de sfeer is goed, het beleid duidelijk en we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Een speciaal woord van dank wil ik uitspreken richting onze trouwe sponsors. Ondanks de corona periode en daardoor een matige exposure is 99% van onze sponsors RCH trouw gebleven. Iets waarvoor we zeer dankbaar zijn. Zonder sponsors kan een vereniging niet bestaan. We zullen met een aantal acties dit seizoen onze dank aan u kenbaar maken.

By the way:  ook sponsor worden?  Schiet mij maar aan of stuur een mail op app. Dan spreken we elkaar nader.

Misschien wat vroeg in het jaar nog, maar ik wil u alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2023 wensen. Zeker in deze onzekere tijden hebben we elkaar nodig. De club is daar een prachtig platform voor.

Kees Kokkelkoren

Voorzitter

Delen met anderen?

Tags: Bestuur, Van de voorzitter
Algemeen clubnieuws, Jeugd nieuws, Senioren nieuws
Lees ook

Meer vergelijkbare berichten